TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Összefoglaló az Ózdi Művelődési Intézmények “Olvasó” TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188-as számú, Szabadidős Tevékenységek Fejlesztése Ózdon című projektjéről

[Helyi] szabadidos-logo.jpg [Helyi] uszt_logo_rgb.jpg

Letölthető: bemutató , összefoglaló .


Projekt címe: Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon
Azonosító: TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188
Kedvezményezett: Ózdi Művelődési Intézmények „Olvasó”
Időtartam: 2011. július 1-től 2012. augusztus 31-ig
Támogatás összege: 36 687 050 Ft
 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt közvetlen célja az ózdi és a kistérségi kulturális programkínálat bővítése úgy, hogy 9 nevelési - oktatási intézménnyel együttműködve népszerűsítse a pedagógiai és művészeti komplex tanulási formákat az óvodai nevelésben, a tanórán kívüli tevékenységek során, a tehetséggondozásban és a felzárkóztatásban, hogy erősítse a szabadidős, nem formális és informális ismeretszerzést a gyerekek igényeinek, szükségleteinek megfelelő programokkal.

Cél továbbá a projektben résztvevő gyermekek személyiségének fejlesztése, művészeti és kreatív képességeik kibontakoztatása, tehetségük felismerése.

A projekt programjai szervesen kapcsolódnak a partner-intézmények pedagógiai programjaihoz, a gyermekek, fiatalok igényeihez.

Több intézményben igen magas a hátrányos helyzetű tanulók aránya, ezért a projekt az ő felzárkóztatásukat, hátrányaikból származó nehézségeik leküzdését is segíti.

A projekt megvalósításában közel 9 partnerintézmény, mintegy 60 pedagógus, fejlesztő- és egyéb szakember és több mint 700 tanuló vett részt.

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERINTÉZMÉNYEINK:
(megvalósuló szakkörök, táborok, versenyek)

Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda (3600 Ózd, Kőalja út 149.)
Informatika tábor.

Bánréve ÁMK (3564 Bánréve, Kossuth út 22.)
Képzőművészeti szakkör, néptánc szakkör, angol szakkör, német szakkör, matematika szakkör, kémia szakkör, informatika szakkör, színjátszó szakkör, „Olvasó” vetélkedő, erdei tábor, „Olvasó” tábor.

Béketelepi Óvodák (3600 Ózd, Újváros tér 2.)
Erdei tábor, zene ovi, német szakkör, játékos külön-torna, képzőművészeti szakkör.

Bolyky Tamás Általános Iskola (3600 Ózd, Bolyky Tamás út 42.)
Angol szakkör, informatika szakkör, egészségvédelem-életmód szakkör, néptánc szakkör, „Olvasó” vetélkedő, képzőművészeti tábor, nyelvi tábor, informatika tábor, hagyományőrző tábor.

Sajóvárkonyi ÁMK (3600 Ózd, Mekcsey István út 205.)
Informatika szakkör, környezetvédelmi szakkör, képzőművészeti szakkör, tehetséggondozó szakkör, „Olvasó” tábor, képzőművészeti tábor, történelem tábor.

Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola (3600 Ózd, 48-as út 6.)
Angol szakkör, informatika szakkör.

Újváros Téri Általános Iskola (3600 Ózd, Újváros tér 1.)
Képzőművészeti szakkör, néptánc szakkör, társastánc szakkör, angol szakkör, matematika szakkör, informatika szakkör, báb-színjátszó-dráma szakkör, környezet-védelmi szakkör, „Olvasó” tábor, képzőművészeti tábor, muzeológiai tábor, honismereti tábor, színjátszó szakkör.

Vasvár Úti Általános Iskola (3600 Ózd, Vasvár út 37/A.)
Színjátszó szakkör, informatika szakkör, egészség-védelem-életmód szakkör, történelem-honismeret szakkör, „Olvasó” tábor.

II. János Pál Katolikus Általános Iskola (3600 Ózd, Bem út 8.)
Képzőművészeti szakkör, néptánc szakkör, kórus szakkör, játék szakkör, „Olvasó” vetélkedő, életmód tábor.

A TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 projekt keretében beindított szakkörök, táborok egy részét (partner-intézményenként legalább egy programot) további 5 évig működtetni kell.


Projektmenedzser: Szaka Attila

Pénzügyi vezető: Tóth Judit
 

Megvalósított programjaink:

PROJEKTNYITÓ RENDEZVÉNY
  Ózdi Művelődési Intézmények
  2011.10.05

SZAKKÖRZÁRÓ GÁLA
  Ózdi Művelődési Intézmények
  2012.06.12

PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNY
  Ózd – Ifjúsági Park
  2012.08.20.

[Helyi] omi_kesz.jpg [Helyi] infoblokk3_esza.jpg