Ünnepi képviselő-testületi ülésen adták át az Ózd Város Díszpolgára és a Pro Urbe Ózd elismeréseket
2023. aug. 29.

„Én itt és most az életben elérhető legmagasabb szintű kitüntetésben részesültem, hiszen nyolcvanötödik életévemet betöltve, szűkebb pátriám elismerését vehettem át az élettevékenység megbecsülésének elismeréséül”- Kurucz János, Ózd Város Díszpolgára.

 

Egy díj átadása mindig jeles esemény, ilyenkor ugyanis valakit valami olyan dologért ismernek el, amelyben kiemelkedett társai közül. A város egyik nagy jelentőséggel bíró alkalma az ünnepi képviselő-testi ülés, hiszen ekkor adják át az Ózd Város Díszpolgára és a Pro Urbe Ózd-díjakat. Idén is számos ember gyűlt össze az ÓMÉK Olvasó Adorján Lajos termében. A közméltóságok bevonulása után közösen énekelték el a Himnuszt. Rási Zorka, az ÓMI Zenés Színház tagja lépett a megjelentek elé, aki a Most élsz című szám feldolgozását adta elő.

 

Rási Zorka énekel az Ünnepi Képviselő-testületi ülésen

 

Az ünnepi képviselő-testületi ülésen Janiczak Dávid polgármester köszöntötte a résztvevőket, majd megnyitotta a VI. Hétvölgy Fesztivál programsorozatát. Szót ejtett a város apró, szerethető mozzanatairól és az összetartó, segítőkész lakóközösségről.

 

„Együtt van itt minden, rossz és jó, nehéz és könnyű, öröm és bánat. Az élet teljessége. Igen, ez a mi Ózdunk. Ez mind mi vagyunk, hiszen mi, itt élők tesszük ilyenné. Ózd nemcsak utcák és házak halmaza, utak és intézmények sora, hanem az itt élő emberek közössége is. Én, te, ő, mi, ti, ők – valamennyien. És mi mind szeretünk itt élni. Ide tartozunk. És az ember az övéit nem hagyja el könnyen. Ha valahová tartozunk, legyen az család, házasság, baráti társaság, osztály, munkahely, közösség, akkor erős köteléket kötnek. Ezeket a kötelékeket az ilyen napok is erősebbé teszik. Ünnepek nélkül szürkévé válna világunk” - fogalmazott Janiczak Dávid, polgármester.

 

 

„És ez a mai ünnep nem magáról az ünnepről, hanem az ünnepeltekről szól. Hamarosan díjakat adunk át a közösségünk olyan tagjainak, akik kiemelkedő tevékenységet végeztek és végeznek a saját területükön. Olyan embereket tartottunk érdemesnek a kitüntető címekre, akik szó szerint sikeresek. Tudom, nehéz pontosan körül írni a siker mibenlétét, én talán úgy fogalmaznék, hogy a most jutalmazottak azért sikeresek, mert mások hasznára, a közösségért, Ózdért dolgozva értek el elévülhetetlen eredményeket. Teljesítményük mérce, amelyhez tartani kell magunkat. Nagyon örülök annak, hogy ki tudjuk fejezni nagyrabecsülésünket és egyhangú köszönetünket. „A madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek egyetlen szülőföldje és sok kötelessége” - fogalmazott Tamási Áron. Nekünk a kötelességeink közé tartozik az is, hogy ilyenkor, mikor ünnepelünk, megmutassuk, hogy felismerjük az értékeket. A díjak minősítik a kitüntetettek személyiségét is, akik nem kötelességként élték és élik meg mindazt, amilyen területen dolgoznak, munkálkodnak. Állandó cselekvés, odafordulás, alkotó munka. Ez a kapocs közöttük. Hagyományok folytatása és újszerű kezdeményezések. Így kapcsolódnak a ma díjazottjai az elmúlt évek jutalmazottjaihoz” - emelte ki Janiczak Dávid, polgármester.

 

 

Ózd Város Díszpolgára elismerésben részesült Kurucz János, a kohászat egykori főosztályvezetője. Munkahelyein önzetlenül segítette az embereket és számos szervezet, klub életét színesítette jelenlétével. Publikációs tevékenysége során számos tanulmányt írt és jelentetett meg. Több százra tehető azon előadások száma, melyeket konferenciákon, rendezvényeken, szakmai tanfolyamokon tartott. Kurucz János részére a képviselő-testület a város iránti elkötelezettsége, aktív társadalmi közéleti tevékenysége, például szolgáló életútja elismeréseként adományozta az ”Ózd Város Díszpolgára” kitüntető címet.

 

 

Ózd Város Díszpolgára elismerésben részesült posztumusz, Tartó Lajos, aki 44 év közéleti és 25 év önkormányzati képviselői munkája során egész életében a közösséget szolgálta. Érdemei közül kiemelkedik a susai világháborús emlékműavatás, az Uraj-Susa egyesület megalapítása, az önkéntes tűzoltó egyesület működtetése, szüreti felvonulások szervezése, a Rimaszécs-Susa és a Jéne-Susa útvonalak átadása is. Újra aktívvá tette a Szenna Fejlesztéséért Alapítványt, amely a mai napig töretlenül működik. A Szennai Közösségi Ház, a Barkóság Konferencia, a Szenna Nyugdíjas Klub, az Aradi Vértanúk Parkja és az Árpád-házi Szent Erzsébet Park sem említhető meg a neve nélkül. A közösségépítés terén szerzett elévülhetetlen érdemeit ismerték el. 2019. szeptemberében hunyt el, azonban azóta is meghatározó alakja Szenna, Uraj és Susa életének. Kitüntetését özvegye vette át.

 

                 

 

A Pro Urbe Ózd-díjat idén három személy vehette át. Elsőként Benyhe László, a kohászat egykori mérnöke, akinek a város iránti elkötelezettségét, aktív társadalmi szerepvállalását, örökségvédő munkáját ismerték el. Az egyetem elvégzése után az Ózdi Kohászati Üzemekben helyezkedett el és munkásságának döntő része is ehhez a vállalathoz kapcsolódott. Nyugdíjba vonulása óta a település ipartörténetének feltárásával, tárgyi és szellemi értékeinek megőrzésével foglalkozik. Az Ózdi Ipari Örökségvédők Baráti Köre vezetőjeként aktív részese az ipartörténeti értékek kutatásának, ápolásának, rendezvények szervezésének. Ezirányú munkájukat a belügyminiszter 2014-ben Forster Gyula emlékéremmel ismerte el. Örökségvédőként rendszeresen pályamunkákat írt Ózd történetével kapcsolatos témákban, melyek a város történetének hasznos archív anyagává váltak. A díjat betegsége miatt nem tudta átvenni, így lánya, Benyhe Katalin tette meg a nevében.

 

                 

 

Szintén Pro Urbe Ózd-díjban részesült dr. Csízi Zoltán gyermek háziorvos. Ő 1965-ben kezdte meg orvosi tanulmányait, azóta az emberek gyógyításának szentelte az életét, amelyet közel öt évtizede végez. Több fontos mérföldkő után Ózdra került. 1978 óta ő látja el a gyermek-családorvosi munkakört a nyolcas számú választókerületben. A körzetbe való távozása után azonban még évekig részt vett a kórház gyermekosztályának ügyeleti tevékenységében, illetve - saját körzetén kívül – helyettesítés formájában évekig ellátta a város VII. számú gyermekkörzetét is, mely főállásban nem volt betöltve. A Pro Urbe Ózd kitüntető díj dr. Csízi Zoltánnak Ózd város egészségügyi ellátásában példamutató hivatástudattal végzett öt évtizedes kiemelkedő szakmai tevékenységét ismeri el.

 

 

A harmadik elismerést Ráki Pál szolgálatirányító parancsnok és rendőr főtörzszászlós kapta. Hivatásos szolgálatát 1986. július 1-jén kezdte az Ózdi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Alosztály állományában járőrként, majd szorgalmának és elhivatottságának köszönhetően egyre feljebb került a ranglétrán. Munkáját kiemelkedő szorgalommal, fegyelemmel végezte és hozzájárult a fiatal kollégák fejlődéséhez. 2023. évben történő nyugállományba vonulása alkalmából a Borsod- Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőrfőkapitányság „Borsod-Abaúj- Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj” elismerésben részesítette. A város a közel négy évtizedes szakmai tevékenységét díjazta Pro Urbe Ózd kitüntetéssel.

 

 

A kitüntetettek nevében Kurucz János mondott köszönetet. Az érdemes cselekedetek elismeréséről, annak jelentőségéről beszélt.

A jutalmazás mindig serkentőleg hatott az ember teljesítményére, önbecsülésének kiteljesedésére. Viszonylag korán elismerések voltak az egészségügyi munkáért, valamint az életmentésért. A koszorúk, a pálma, a babér, a tölgyfalevél. Az érdemek kedvelt szimbólumai. A koszorú az újkortól fogva a tökéletesség, a sarkalatos erények és a mértékletesség, a győzelem megtestesítője. A pálmaág az élet és a győzelem, a babér a halhatatlanság és a béke, a tölgyfalevél pedig az egészség, erő, kitartás, nemes lelkület, bölcsesség jelképe. Ezek a jelképek a kitüntetéseinkben, érmeinken fémben mintázva a mai napig élnek. Országunkban a kitüntetés alkalmas eszköz arra, hogy az anyagi lehetőségekkel szemben a jutalmazások erkölcsi jelentőségét erősítsük. Én itt és most az életben elérhető legmagasabb szintű kitüntetésben részesültem, hiszen nyolcvanötödik életévemet betöltve, szűkebb pátriám elismerését vehettem át az élettevékenység megbecsülésének elismeréséül. Csupa nagybetűs szavakkal köszönöm ezt a legmagasabb rendű és rangú elismerést, amelyben az adományozók részesítettek” - mondta Kurucz János, Ózd Város Díszpolgára.

 

 

Rejtő Hanna