Július 27.

Meghívó

1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/….(.….) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről szóló 17/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. napirend - Javaslat kitüntetések adományozására (Zárt ülés!)

3. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól szóló 16/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

5. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata és a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság közötti - köztisztaságból származó települési hulladéknak minősülő hulladék átvételére vonatkozó - szerződés megkötésének jóváhagyására

6. napirend - Javaslat köznevelési feladatokat ellátó ingatlanok egyházi tulajdonba adására

7. napirend - Javaslat védőnői feladatellátás átvételével kapcsolatos megállapodás megkötésére (Később kerül feltöltésre!)

8. napirend - Javaslat nyilvános pályázat kiírására Ózd város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat ellátására

9. napirend - Javaslat Ózd város közigazgatási területén közterület elnevezésére

10. napirend - Javaslat térfigyelő kamera helyének kijelölésére

11. napirend - Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok

Új napirend - Javaslat sportszervezetek 2023. évi támogatására