Március 30.

Meghívó

1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól szóló 16/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/….(.….) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről szóló 17/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról (Később kerül kiküldésre!)

5. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

6. napirend - Javaslat az ózdi belterületi 11502/5 és 11502/6 hrsz.-ú ingatlanok hasznosítására kiírt pályázat elbírálására

7. napirend - Javaslat az ÓZDINVEST Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadására

8. napirend - Javaslat az ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadására

9. napirend - Javaslat az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadására

10. napirend - Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadására, valamint a 2023. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására

11. napirend - Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának módosítására

12. napirend - Javaslat ügyvezetők munkaszerződésének módosítására

13. napirend - Javaslat a Kazincbarcikai Tankerületi Központ által kezdeményezett intézményátszervezések véleményezésére

14. napirend - Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-vagyonelemek selejtezésére

15. napirend - Javaslat Ózd, Bem út térségében ingatlan térítésmentes átvételére

16. napirend - Tájékoztató az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2023. évi villamos energia-vásárlási szerződéséről

17. napirend - Tájékoztató az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2022. évi belső ellenőrzéséről

18. napirend - Tájékoztató az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által 2022. évben Ózd város lakossága részére nyújtott egészségügyi alapellátásról

19. napirend - Tájékoztató az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által 2022. évben Ózd város lakossága részére nyújtott szociális ellátásokról

20. napirend - Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok