február 21.

1. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../...(...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól
2. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../...(...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének jóváhagyásáról

2. napirend.) Mellékletek
3. napirend.) Javaslat a 2013. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedésekre
4. napirend.) Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására
5. napirend.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata és a Borsod Volán Zrt. között 2013. január 1-től 2013. június 30-ig érvényben lévő közszolgálati szerződés módosítására
6. napirend.) Javaslat Ózd város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat ellátására kiírandó pályázati eljárás lefolytatására létrehozandó Eseti Bizottság kijelölésére
7. napirend.) Javaslat államháztartáson kívüli civil szervezet támogatásának jóváhagyására
8. napirend.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az OVI – FOCI Közhasznú Alapítvány közötti támogatási szerződés megkötésére
9. napirend.) Javaslat önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való - 2013. 03. 01. és 2014. 02. 28. közötti - részvételhez
10. napirend.) Javaslat komposztáló telep helyének kijelölésére
11. napirend.) Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott véteki kérelem elbírálására
12. napirend.) Javaslat az Ózd, velence telep 12/1. és 12/2. sz alatti megántulajdonú lakások térítésmentes felajánlásának elbírálására a Velence telepi ÉMOP-3.1.1-12 kódszámú szociális célú teleprehabilitáció keretében történő hasznosítás céljára
13. napirend.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő Ózd, Brassói út 1. számú ingatlan kezelőjének kijelölésére
14. napirend.) Javaslat az Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek támogatásának pályázati kiírására
15. napirend.) Javaslat Fürjes Pál polgármester 2013. évi fizetett szabadságának ütemezésére
16. napirend.) Tájékoztató az Ózd Város Önkormányzata által 2012. évben biztosított egészségügyi alapellátásról
17. napirend.) Tájékoztató a viziközmű vagyon vagyonkezelésének megszűnésével kapcsolatos elszámolásról
18. napirend.) Tájékoztató a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről
19. napirend.) Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
20. napirend.) Tájékoztató a 2012. november 22. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről
21. napirend.) Javaslat az Ózdi Távhő Kft. 2013/2014. évi gázbeszerzési szerződésének megkötésére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadására

22. napirend.) Javaslat az Ózdi Távhő Kft. 2013/2014. évi gázbeszerzési szerződésének megkötésére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadására
23. napirend.) Javaslat a Katona József Úti Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése érdekében ÉMOP-4.2.1/B-12 pályázat benyújtásával kapcsolatos önkormányzati döntés meghozatalára