január 24.

1. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/... (…) önkormányzati rendelete a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű helyi önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyonelemekről szóló 5/2012 (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
2. napirend.) Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú erdők és egyéb külterületek hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára
3. napirend.) Javaslat tulajdonosi nyilatkozat kiadására a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal részére a TIOP-3.3.1.A-12/2 kódszámú pályázaton történő részvétel céljából
4. napirend.) Javaslat székhely- és telephely-használatot igazoló nyilatkozatok kiadására
5. napirend.) Javaslat államháztartáson kívüli gazdasági és civil szervezetek támogatásának jóváhagyására
6. napirend.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata és sz Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására
7. napirend.) Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2013. március 1-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
8. napirend.) Javaslat az Ózdi Vízmű Kft. Alapító Okiratának módosítására
9. napirend.) Javaslat a lakás- és nem lakáscélú helyiségekre vonatkozó üzemeltetési szerződések módosítására
10. napirend.) Javaslat a Városi Sportcsarnok villamos energia megtakarítását eredményező KEOP pályázat benyújtására
11. napirend.) Javaslat az Ózd, Piac út – Sárli telep összekötő út és körforgalmi csomópont építése során távhő vezetékek üzemeltetésbe adására
12. napirend.) Javaslat az ÉMOP-3.1.1-12 Szociális célú városrehabilitáció című pálíázat előkészítésére
13. napirend.) Javaslat a sportszervezetek 2012. évről áthúzódó támogatásának jóváhagyására
14. napirend.) Tájékoztató az Ózd Térségi Diáksport Bizottság tevékenységéről
15. napirend.) Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok

16. napirend.) Javaslat a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatalára
17. napirend.) Javaslat KEOP-2012-5.5.0/A jelű pályázat benyújtására a Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár Úti Általános Iskola és Katona József Úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítésére