július 9.

Meghívó

1. napirend - Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. végelszámolásáról szóló döntések meghozatalára

2. napirend - Beszámoló a VOLÁNBUSZ Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2019. évi ellátásáról

3. napirend - Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázattal kapcsolatos önkormányzati nyilatkozatok megtételére

4. napirend - Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2020. című pályázat benyújtására

5. napirend - Javaslat civil szervezetek és sportszervezetek 2020. évi támogatására

6. napirend - Javaslat a 2020. évi városi rendezvényekre előirányzott keret felosztására

7. napirend - Javaslat az Ózdi Művelődési Intézmények alapító okiratának módosítására

8. napirend - Közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok

Új napirend - Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadására

Új napirend - Beszámoló az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2019. évi tevékenységéről - Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására

Új napirend - Javaslat támogatési kérelem benyújtására a TOP-7.1.1-16-H-039-1 kódszámú, „KÖSZI TÉR! - A városszerkezet új fókuszpontjainak kialakítása, innovatív és közösség aktivizáló helyszínek fejlesztése” című felhívásra

Új napirend - Javaslat székhely- és névhasználathoz történő hozzájárulásra