február 13.

Meghívó

1. napirend - Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

2. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./…... (….) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

3. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. napirend - Javaslat önkormányzati bizottság nem képviselő tagjának megválasztására

5. napirend - Javaslat a 23 és 25. számú főutak fejlesztése kapcsán az ózdi elkerülő út tervezett kialakításának elfogadására

6. napirend - Javaslat az Ózdi Városüzemeltető Intézmény igazgatói beosztásának ellátására vonatkozó pályázat kiírására

7. napirend - Javaslat az Ózdi Városüzemeltető Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására

8. napirend - Javaslat körzeti megbízotti kinevezés véleményezésére

9. napirend - Javaslat a KEHOP-2.2.4-15-2016-00005 kódszámú „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában” elnevezésű projekt vállalkozási és támogatási szerződésének 2. számú módosítására (Később kerül feltöltésre!)

10. napirend - Javaslat a Meteor Lövész Klub által benyújtott pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatalára

11. napirend - Javaslat az Ózd, Árpád vezér út 28. sz. alatti ingatlan értékesítésére

12. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására

13. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata eb-rendészeti stratégiájának elfogadására

14. napirend - Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására

15. napirend - Javaslat a polgármester 2020. évi szabadságának ütemezésére

16. napirend - Javaslat a 287/2011. (XI.24.) határozat hatályon kívül helyezésére

17. napirend - Javaslat az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat helyiséghasználatával kapcsolatos döntések meghozatalára

18. napirend - Beszámoló az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi működéséről

19. napirend - Beszámoló az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi működéséről

20. napirend - Tájékoztató az illegális hulladéklerakók megszüntetése érdekében a 2019. évben tett intézkedésekről

21. napirend - Tájékoztató a pályázati forrásból megvalósuló beruházások jelenlegi állásáról és a 2019. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

22. napirend - Tájékoztató a térség – kiemelten Ózd város – munkaerő-piaci helyzetéről, továbbá a foglalkoztatási eszközrendszerekről

23. napirend - Közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok