Jegyzői Iroda Adócsoport

Jegyzői Iroda Adócsoport

Ügyfélfogadás

hétfő: 13:00 - 16:00
szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
péntek: 8:00 - 12:00

Az Adó Csoport az alábbi hatósági ügyek intézését végzi:

  • A 2021. előtti időszakra megállapított gépjárműadó fizetési kötelezettség esetében az önkormányzati adóhatóság az illetékes.
  • helyi adóztatás: építményadó, helyi iparűzési adó, talajterhelési díj
  • hatósági bizonyítványok kiadása: adó- és értékbizonyítvány, adóigazolások, adók módjára behajtandó köztartozások ügyintézése.

Az Adócsoport elérhetőségei

Feladatkör Ügyintéző Telefon E-mail cím
Méltányossági kérelmek Kormos Zoltánné 48/574-123 kormos.zoltanne@ozd.hu
Gépjűrműadó, talajterhelési díj Fábiánné Botos Éva 48/574-125 fabianne@ozd.hu
Iparűzési adó , adóigazolás Székelyné Gordos Ágnes 48/574-178 szekelyne@ozd.hu
Építményadó Gyárfásné Csépány Hedvig 48/574-126 gyarfasne@ozd.hu
Adók módjára behajtandó köztartozások Hoffmann Sándorné 48/574-177 hoffmann.sandorne@ozd.hu
Adó- és értékbizonyítvány Hoffmann Sándorné 48/574-177

hoffmann.sandorne@ozd.hu

Költségmentességi nyilatkozat

Gyárfásné Csépányi Hedvig 48/574-126

gyarfasne@ozd.hu

Magánfőző bejelentésével kapcsolatos ügyintézés

Hoffmann Sándorné 48/574-177 hoffmann.sandorne@ozd.hu