Költségvetésmódosítás, szerződések és támogatások jóváhagyása – ülést tartott a a Képviselő-testület.
Város
2023. nov. 2.

Költségvetésmódosítás, szerződések és támogatások jóváhagyása – ülést tartott a a Képviselő-testület.

A költségvetési rendelet módosításáról, szervezetek támogatásáról és feladatellátási szerződés megkötéséről is tárgyalt a Képviselő-testület.

A városháza nagytanácstermében ült össze Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Kilenc napirendi pontot tárgyaltak meg. Elsőként a 2023. évi költségvetési rendelet módosítása került előtérbe. Az előzetes tervekhez képest több mint négy milliárd forinttal növekedtek a bevételek. A költségvetés fő összege így tíz milliárd felé emelkedett. Dr. Csuzda Gábor, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője több problémát is megfogalmazott a napirendi ponttal kapcsolatban. Kérte többek között, hogy ha a karácsonyi díszkivilágításra van pénz, különítsenek el keretet egyes közvilágítások visszakapcsolására is. Janiczak Dávid polgármester hangsúlyozta, ezekről már tárgyalnak az MVM-el. A frakcióvezető fontosnak tartotta azt is kiemelni, hogy a többletpénz minek köszönhető.

„A tavalyi nehéz évhez képest az idén azt látjuk, hogy az év elején tervezetthez képest a duplájára nőtt az önkormányzat bevétele. Ez közel öt milliárd forintot jelent és ebből egy négy és fél milliárdos tételt a Fidesz-KDNP kormánytól kapott a városunk. Ez úgy tevődik össze, hogy több mint három milliárd forintot kaptunk fejlesztésekre, kaptunk közel négyszáz millió forintot a megnövekedett rezsi árak kompenzálására és egyéb jogcímeken a kötelező feladatainkhoz is többlet támogatást nyújtott a kormányzat.” - mondta Dr. Csuzda Gábor, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője

A polgármester erre a felvetésre azt mondta, így legalább látszik, hogy Ózdot hiába nem kormányzati színek vezetik, mégsem érződik a támogatási intenzitásban. Kiss Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke is szót kért. Úgy fogalmazott, nagyon szép ez a felsorolás, de egyet nem szabad elfelejteni. Azt, hogy ez a magyar adófizetők pénze. A kormány csak abból tud gazdálkodni, amit az emberek befizetnek. Egy listával érkezett, amelyen olyan milliós, milliárdos tételek szerepeltek, amiket többek között focicsapatokra, külföldi templomépítésre és vietnámi beruházásokra költött a kormány, szintén a magyar adófizetők pénzéből. Kiemelte, örül, hogy Ózdra ennyi pénz került, de nem tud elmenni amellett, hogy jóval nagyobb összegek külföldre mennek olyan dolgok támogatására, amely a magyar lakosságot nem érinti. Az évközben befolyt összegeket nem tartalékba, hanem feladatok ellátására kapták, azok mögött kötelezettségek állnak.

„A költségvetésben minden évben növekednek a bevételi források az állami feladatalapú támogatásokkal, hiszen ezek év közben mindig változnak a lakosságszám és az adóerő képesség és a feladatoknak az elvégzése alapján is. Ebben az évben is így történt ez, de a költségvetésnek vannak jelentős bevételi forrásai a helyi adókból is. Ennek köszönhetően sikerült olyan tartalékot képeznünk, hogy az intézmények által kért kétszáz millió forintos többlet támogatást is tudjuk fedezni, valamint a következő évben is biztonsággal állunk a költségvetés tervezése előtt.” - nyilatkozott Janiczak Dávid, városunk polgármestere

A napirendi pont körül vita is kialakult, azonban kilenc igennel, öt ellenszavazattal elfogadták a költségvetés módosítását. Ezt követően szóba került egy feladatellátási szerződés megkötése a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval. Az önkormányzatnak számos, kötelező feladata van, amelyeket el kell látni. Ilyen többek között az, hogy a rászorultak részére személyes gondoskodást biztosítsanak. Ez magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. Az ÓTSZEGYII mellett a BTESZ is jelentős szerepet vállal. Az Ózdi Új Esély központban 50 pszichiátriai beteg, valamint 50 szenvedélybeteg nappali ellátását tudják kiszolgálni.

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió 2023. szeptember 19-én megkereste Ózd város polgármesterét azzal a javaslattal, hogy Ózdon bővítené a pszichiátriai betegek nappali ellátását és a szenvedélybetegek nappali ellátását 50-50 fővel.” - mondta Zsuponyó Anett alpolgármester

Ezt a napirendi javaslatot is támogatta a testület. Szóba került továbbá a környezetvédelmi intézkedésekre biztosított keretösszeg felosztása, egy fogyasztásmérő és a Vár utcai támfal kezelésbe adása. Mind a kettőt az Ózdi Városüzemeltető Intézmény munkatársai gondozzák majd. Sport-és civil szervezetek támogatásáról is szót ejtettek. Az Újváros Téri Általános Iskola, az Ózdi Állat-és Környezetvédelmi Alapítvány, a Bolyky Tamás Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány, a Vasvár Úti Általános Iskola Fejlesztéséért Alapítvány, valamint a Besztercei Kempo Sport Egyesület részesült támogatásban. Ezt követően Halász Sándor, az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője ismertette a gázbeszerzés jelenlegi állását.

„Megjelent egy kormányrendelet, hogy hatósági ára lesz a távhőnek, a gáz árának és az MVM lett kijelölve, mint gázkereskedő. Május 15-ével meg kellett kötnünk a szerződést. Ebben az időpontban még nem is tudtuk, hogy mennyibe fog kerülni a gáz.” - nyilatkozott Halász Sándor, az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője

A korábbi évektől eltérően idén nem pályáztatás útján szerzik be a távhő előállításához szükséges gázt, hanem az Energetikai Hivatal kijelölte még az ár ismerete nélkül az MVM-et szerződő félként. Az ár megállapítása ezután történt meg, ami az előző évi összeg 22%-a lesz, tehát olcsóbban kapják majd, mint előző évben, ez azonban még mindig a háromszorosa a régi árnak.