Hulladékszállítás, rendeletmódosítás és közterületelnevezés – ülést tartott Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi.
Város
2023. júl. 27.

Hulladékszállítás, rendeletmódosítás és közterületelnevezés – ülést tartott Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi.

Rendeletmódosítások, megállapodás és egy közterület elnevezése is szóba került ma, Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésén.

Most döntöttek az Ózd város díszpolgára és a Pro urbe Ózd kitüntetés díjazottjairól, valamint átadták a hulladékszállítási feladatokat a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára. A napirendi javaslatok mindegyikét elfogadta a képviselő-testület.

Rendkívüli Pénzügyi és Gazdasági üléssel kezdődött a nap a városháza nagy tanácstermében. Két napirendi pontot tárgyaltak, amelyeket korábban, pontosítás miatt halasztottak el. Az egyik a városi szemétszállítást érintette, miszerint ezt a feladatot a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság átveszi az ÓVI-tól. A díjakat jelenleg még nem tudják pontosan, megközelítő számításokat azonban végeztek a megjelent rendelet alapján.

„Itt csak azt írja, hogy a hulladék mennyiség után fizetendő díj, és még ugye nem is derült ki, hogy ez egy bruttó vagy nettó díj, akkor is előreláthatólag látszik, hogy egy éves szinten a rendszeres szolgáltatásnál 2.300.000 forinttal, az eseti szolgáltatásnál meg egy olyan 700.000 forinttal lesz drágább, vagy kerül többe a városnak.” - mondta Molnár Gábor, az ÓVI ügyvezető igazgatója

Szóba került a védőnői feladatellátás átvételével kapcsolatos megállapodás is. Több tag felszólalt. Csák Árpád képviselő díjkifizetési problémára hívta fel a figyelmet, Angyal Béla pedig a feladatellátáshoz szükséges eszközök és ingatlan ingyenes használatba adására. Attól tart a képviselő, hogy ezeket később véglegesen is elvehetik. Dr. Csuzda Gábor szerint a védőnői szolgálat az egészségügy része kell, hogy legyen, így egy egységes egészként tudják majd kezelni. A frakcióvezető úgy véli, a gyakorlati tapasztalatokat kell először megnézni az összevonásról. A polgármester erre azt válaszolta, hogy a korábban elvett intézmények ügyében is rendszeresen őt keresi fel a mai napig a lakosság. Hangsúlyozta: a lakosság jogos felvetése, hogy azért választanak polgármestert, hogy a városban található szolgáltatásokért feleljen és tudja képviselni őket, azonban ha ezeket elveszi az állam, nincs ráhatása és nem tud segíteni a polgároknak.

A bizottsági ülés után a képviselő-testület elé kerültek a napirendi javaslatok. Egy, az önkormányzati kitüntetésekről szóló rendelet módosításával kezdték az ülést. Majd a kitüntetettek személyéről zárt ajtók mögött döntöttek. Ózd Város Díszpolgára kitüntető díjat szavaztak meg Tartó Lajos volt önkormányzati képviselőnek és Kurucz Jánosnak. Pro Urbe Ózd díjat ítéltek oda Benyhe Lászlónak, Dr. Csízi Zotlánnak és Ráki Pálnak. A kitüntetéseket a Hétvölgy Fesztivál keretében adják majd át, ünnepi ülésen. Ezt követően szóba került a hulladékszállítás. A feladat átadását megszavazta a testület. Ezután a köznevelési feladatokat ellátó ingatlanok egyházi tulajdonba adásáról szóló napirendet levették a listáról és a sportszervezetek támogatásáról döntöttek. Megszavazták mind az asztalitenisz szakosztály eszközbeszerzésére, mind a labdarúgótorna támogatására szánt összeget. A védőnői feladatellátás átvételéről is szó esett.

„Július elsejével a védőnői szolgálat állami fenntartásba került. Tovább folytatódik az önkormányzatok feladat és hatáskörének csökkentése és most jutottunk oda, hogy a fenntartóval sikerült egy kompromisszumos megoldást kialakítani az ingó és ingatlan vagyon ingyenes átadásáról. Erről szól az előterjesztés a hét mellékletével együtt. Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy kényszerűségből bár, de támogassuk az előterjesztéseket.” - tette hozzá Janiczak Dávid, városunk polgármestere

A grémium elfogadta a megállapodást. Az autóbusz közlekedést jelenleg a VOLÁNBUSZ Zrt. látja el a városban. Pályázat útján töltötték be a feladatot. Ezt korábban volt lehetőség két évre meghosszabbítani, most azonban újra ki kell írni a pályázatot. A testület létrehozott egy eseti bizottságot, amely felügyeli ennek a lebonyolítását. Több gond is volt a szolgáltatóval, így bíznak benne, hogy más jelentkező is lesz.

„Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy itt van egy 100% állami tulajdonban lévő VOLÁNBUSZ Zrt., aminek a működésének még a veszteségeit is az önkormányzatnak kell megfizetni. Bízunk benne, hogy itt a pályázat kiírásnál más társaság, vagy cég is fog jelentkezni.” - mondta Kiss Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke

A napirendi pontok között szerepelt egy közterület elnevezése is. Ez az Újtelepen található. Az Ózdi Ipari Örökségvédők Baráti Köre kezdeményezte, hogy Szent Borbáláról nevezzék el a helyszínt.

„Többször ültünk le ezzel kapcsolatban beszélgetni és végső soron ez a tér került kiválasztásra, ugye eddig ez egy elnevezés nélküli közterülete volt a városnak és én remélem, hogy egy pár éven belül arról is tudunk tárgyalni, vagy majd közösen örülni annak, hogy ha ott egy emlékművet is tudunk állítani és megfelelő, méltó módon megemlékezni ezeknek a hivatásoknak a művelőiről.” - tette hozzá Dr. Csuzda Gábor, a Fidesz KDNP frakcióvezetője

Ezt követően egy térfigyelő kamera helyéről döntöttek, amelyet a Nagyvölgyi 10. szám előtti területre helyeztek ki. Itt ugyanis már elkészült a korábban megrongált játszótér, ennek védelme érdekében pedig szükségesnek látták a fejlesztést, hogy a gyerekek biztonságban, minél tovább használni tudják az ottani játékokat. A napirendi javaslatok mindegyikét, egyhangú igennel fogadta el a képviselő-testület.