Jegyzői Iroda Adócsoport

Az Adócsoport elérhetőségei

Tájékoztató a Helyi Iparűzési adó egyszerűsített adóalap megállapításának változásáról

Tájékoztató talajterhelési díj fizetési kötelezettségről

Tájékoztató elektronikus ügyintézésről

ELÜGY-Tájékoztató

    Telefon  E-mail cím
Méltányossági kérelmek Szabadosné Széles Diána 48/574-123 szabadosne@ozd.hu
       
Gépjárműadó Fábiánné Botos Éva 48/574-125 fabianne@ozd.hu
       
Iparűzési adó adóigazolás Tóthné Dernei Mária 48/574-178 tothne.dernei.maria@ozd.hu
  Oláh Roland 48/547-196 olah.roland@ozd.hu
Építményadó Gyárfásné Csépányi Hedvig 48/574-126 gyarfasne@ozd.hu
       
Talajterhelési díj Burkovitsné Novák Erzsébet 48/574-125 novak.erzsebet@ozd.hu
       
Adók módjára behajtandó köztartozások Gyárfásné Csépányi Hedvig 48/574-126 gyarfasne@ozd.hu
       
Adó- és értékbizonyítvány Hoffmann Sándorné 48/574-177 hoffmann.sandorne@ozd.hu
Költségmentességi nyilatkozat Gyárfásné Csépányi Hedvig 48/574-126 gyarfasne@ozd.hu

Magánfőző bejelentésével kapcsolatos ügyintézés

Hoffmann Sándorné 48/574-177 hoffmann.sandorne@ozd.hu  
 


1. Kérelmek

 


2. Fizetési kedvezmény

 
3. Tájékoztató gépjárműadó változásról
 
 

4. Építményadó-nyomtatvány

 

2017.12.31-ig érvényes nyomtatványok:

 

2018.01.01-től érvényes nyomtatványok :

 

 

5. Talajterhelési díj

 

6. Házi pálinkafőzéssel kapcsolatos nyomtatványok