Január 27.

Meghívó

1. napirend - Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

2. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./…... (….) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

3. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./…. (…..) önkormányzati rendelete a közművelődés helyi szabályozásáról szóló 12/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. napirend - Javaslat körzeti megbízotti kinevezés véleményezésére

5. napirend - Javaslat eszközök Ózdi Rendőrkapitányság részére történő térítésmentes tulajdonba adására

6. napirend - Javaslat iskolai körzethatár módosításának véleményezésére

7. napirend - Javaslat könyvtár igazgatói munkakör betöltésével kapcsolatos döntésre

8. napirend - Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására

9. napirend - Javaslat az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására (Zárt ülés!)

10. napirend - Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására

11. napirend - Beszámoló az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi működéséről

12. napirend - Beszámoló az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi működéséről

13. napirend - Tájékoztató a 2022. évben megvalósítani tervezett közfoglalkoztatási programokról

14. napirend - Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok

Új napirend - Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2022. című pályázat benyújtására