Összeült az Egészségügyi és Szociális, valamint az Ügyrendi és Rendészeti Bizottság is
Önkormányzat
2023. okt. 31.

Összeült az Egészségügyi és Szociális, valamint az Ügyrendi és Rendészeti Bizottság is

A két grémium külön külön, de ugyanarról a két, lényeges napirendi javaslatról tárgyalt.

Az egyik a költségvetési rendelet módosítása volt. Ezt elfogadásra javasolják a testület számára. Az önkormányzatnak számos, kötelező feladata van, amelyeket el kell látni. Ilyen többek között az, hogy a rászorultak részére személyes gondoskodást biztosítsanak. Ez magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. Ilyen szociális alapellátás a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek részére nyújtott nappali ellátás. Az ÓTSZEGYII mellett a BTESZ, azaz a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Ózdi Új Esély Központja is jelentős szerepet vállal ebben a feladatellátásban. A Petőfi Sándor úton található egységükben 50 pszichiátriai beteg, valamint 50 szenvedélybeteg nappali ellátását tudják kiszolgálni. Terveik szerint szeretnének minél inkább szervesen integrálódni a város szociális vérkeringésébe. Igény van rájuk, ezért terjeszkednének. A Gyár úton találtak egy épületet, amely megfelelne a bővítéshez. A bizottságok elfogadták a javaslatot és elfogadásra javasolják a testület számára is.