Képviselő-testületi ülés
Önkormányzat
2023. máj. 23.

Képviselő-testületi ülés

A 2023. május 24-én (szerdán) 14.00 órától kezdődő képviselő-testületi ülés meghívója, előterjesztései.

Meghívó

1. napirend - Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság 2022. évben végzett munkájáról

2. napirend - Beszámoló az Ózdi Polgármesteri Hivatal 2022. évben végzett munkájáról

3. napirend - Javaslat a 2022. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására

4. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./….. (.…) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítéséről

5. napirend - Javaslat a 2022. évi költségvetési maradvány felhasználására

6. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../….. (…….) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról

7. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 47/2022. (IV.28.) határozatának módosítására

8. napirend - Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Zrt. között 2022. január 1-től 2023. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására

9. napirend - Javaslat helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2022. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

10. napirend - Beszámoló a VOLÁNBUSZ Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2022. évi ellátásáról

11. napirend - Beszámoló az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2022. évi tevékenységéről - Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására

12. napirend - Beszámoló az ÓZDINVEST Kft. 2022. évi tevékenységéről - Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására

13. napirend - Beszámoló az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2022. évi tevékenységéről - Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására

14. napirend - Beszámoló az ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. 2022. évi tevékenységéről - Javaslat a mérleg megállapítására, eredmény-kimutatás és közhasznúsági jelentés jóváhagyására

15. napirend - Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi tevékenységéről - Javaslat a mérleg megállapítására és eredmény-kimutatás jóváhagyására

16. napirend - Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi közhasznúsági jelentésének jóváhagyására

17. napirend - Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására

18. napirend - Beszámoló az Ózd és Térsége Polgárőrség 2022. évben végzett munkájáról

19. napirend - Tájékoztató a 2023. évben megvalósítani tervezett közfoglalkoztatási programokról

20. napirend - Tájékoztató az Ózdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tevékenységéről

21. napirend - Javaslat ügyvezetők éves jutalmazására

22. napirend - Tájékoztató lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

23. napirend - Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok