Forgószínpadszerűen tartják meg a reformáció napját az egyházak
Egyház
2022. okt. 28.

Forgószínpadszerűen tartják meg a reformáció napját az egyházak

A reformáció napját ünneplik a protestáns egyházak. Barta Beáta, Csikainé Mihalik Éva és Tóth Melinda lelkészek forgószínpadszerűen látogatnak el egymás gyülekezetébe szolgálni.

Több protestáns egyházban október 31-én ünneplik a reformáció napját. Ekkor 1517-re emlékeznek, amikor Luther Márton a bűnbocsátó levelek árusításával kapcsolatos 95 pontból álló tételét kitűzte a wittenbergi vártemplom kapujára. A reformációt eleinte különböző dátumokhoz kötötték, de végül ez az esemény lett az, amelyet a vallásjavítás kezdőpontjának tekintenek. Magyarországon is nagy hagyománya van az ünneplésnek, a legtöbb protestáns gyülekezet istentiszteletet tart ezen a napon.

„Gyakorlatilag akkor útjára indult egy változás. Nem az volt a cél, hogy kiváljanak és más egyházak és felekezetek alakuljanak, de végül ez így ment végbe. Az eredetihez akartak visszatérni és egy kicsit megreformálni. Az Isten igéjéhez akartak visszatérni, ez volt a cél. Ezért adunk hálát, illetve azért, amit a reformáció folyamata elindított, és azóta amilyen változást hozott, ébredést és megújulást az emberek hitében és lelkében” - mondta Csikainé Mihalik Éva, református lelkipásztor.

A helyi gyülekezetek forgószínpadszerűen szervezik meg ezt az eseményt. Az első napon Barta Beáta református lelkész érkezett szolgálni az Ózdi Református Templomba. Az ünnep nagy jelentőséggel bír az egyházak számára, azonban az ilyen események a közösségkovácsolásban és az egymás közti kapcsolatok ápolásában is szerepet játszanak a gyülekezetek életében.

„Nagyon szeretik ezt a közös alkalmat, mert a reformáció ebben a két egyházban indult el, és később folytatódott a baptista és metodista egyháznál is ennek az ünnepe. Illetve azt mondom, hogy belenyúl abba, hogy nem privilégiumot élvez a lelkész, hanem ő szeretné a Szentírást közel vinni az emberekhez. Ez a célja a reformációnak” - emelte ki Tóth Melinda Anna, evangélikus lelkész.

Ma délután az Evangélikus Gyülekezetben szolgált Csikainé Mihalik Éva református lelkipásztor. Szombaton pedig a Várkonyi Református Gyülekezetbe látogatnak el, ahol Tóth Melinda Anna evangélikus lelkész hirdeti majd Isten igéjét. Az alkalmakra minden tagot szeretettel várnak.