Méltó ünnepségre gyűltek össze a szépkorúak
Egyház
2022. okt. 2.

Méltó ünnepségre gyűltek össze a szépkorúak

Idősek napi ünnepséget tartottak az Ózdi Református Egyházközségben. Több mint ötvenen érkeztek, akik megtöltötték az imaház egyik termét.

Az Ózdi Református Egyházközség gyülekezetét jórészt szépkorúak alkotják. Idén a gyülekezet alapítványának sikerült elnyerni egy pályázatot, amelynek egy részét kirándulásra, másik részét pedig most, az idősebb tagok megünneplésére költötték. Ehhez hozzájárult továbbá a terület képviselője dr. Csuzda Gábor is, aki ellátogatott közéjük, és néhány kedves szót is intézett a megjelentekhez. Az imaház egyik termét teljesen megtöltötték, ahol egy közös énekszóval vette kezdetét az esemény. Ezt követően Gáll Márta, az Ózdi Református Alapítvány elnöke is köszöntötte az időseket, majd Csikainé Mihalik Éva, a gyülekezet lelkésze tartott egy rövid áhitatot.

„Úgy gondolom, hogy a fiatalabb generáció és az utódnemzedék, ha nem is ez a legjobb szó rá, hogy tartozik ennyivel, de én úgy gondolom, hogy illik köszönteni és megbecsülni az időseket. Részben nekik is köszönhető, hogy mi is itt vagyunk és itt lehetünk. Akár a hitbeli dolgok gyakorlásában, akár a mindennapi életben, tehát akik előttünk jártak és járnak, azoknak a munkája, az élete és amit hátra hagynak az egy nagyon fontos és becsülendő dolog. A keresztény emberek értékrendjében ez különösen így van” - mondta Csikainé Mihalik Éva, református lelkész.

Több mint ötven főt vártak az ünnepségre, akiknek egy rövid műsorral is készültek. A gyülekezet zeneiskolás diákjai, tanáraik kíséretében egy-egy dalt adtak elő, hogy ezzel is szebbé varázsolják az idősebb generáció napját.

„Újat akartam mutatni. Tavaly a templomban is felléptem egy széki csűrdöngölő nevű számmal és ezért jöttem, hogy előadjam ezt az új dalt” - nyilatkozta Kiss-Pap Lóránt.

Az idősek örülnek minden alkalomnak, amit közösségben tölthetnek. Ide is nagyon lelkesen jöttek, hiszen ez az esemény kifejezetten értük szólt.

„Itt kaptam Istentől szent lelket, erőt, egészséget. Ez a gyülekezet nekem az otthonom, mert itt lelki erőt kapok. Minden héten feltöltekezhetek, minden vasárnap jöhetek. Ők a testvéreim, az anyáim, az apáim, úgyhogy nekem ez itt a lelki otthonom. Hálát adok a Jóistennek, hogy ilyen lehetőség van, hogy ennyire gondját viselik az időseknek és szeretettel vesznek körül minket. Áldott legyen az Úr érte” - fogalmazott Szabó Jánosné.

„Nagy kegyelem ez a Jóistentől. Nem tudom miért életet ilyen sokáig. Biztos vagyok benne, hogy még van feladatom és azért vagyok itt, e Földön. Kívánom, de még sem kívánom ezt az állapotot, amit kilencvenhét, kilencvenhat évvel elér az ember. Én nagyon örülök, hogy a gyülekezet így összefogott, és elhívott minket erre a szeretet ünnepségre” - emelte ki Bornemissza Magda.

Az idősek napi ünnepség jó hangulatban telt. Az ebédet követően közös imák, éneklések színesítették a találkozót. Egyházi és ismertebb slágerek dallamai is felcsendültek. A közösség tagjai nagyon örültek az együtt töltött időnek.