Képviselő-testületi ülés
Önkormányzat
2022. júl. 29.

Képviselő-testületi ülés

A 2022. augusztus 1-jén (hétfőn) 14.00 órától kezdődő rendkívüli képviselő-testületi ülés meghívója, előterjesztései.

Meghívó

1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2001. (IV. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…(…) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 7/2014. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

5. napirend - Tájékoztató az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokkal kapcsolatos döntésekről

6. napirend - Javaslat kapitányságvezetői kinevezés véleményezésére

7. napirend - Javaslat a 2181/1, 2181/2 és 1590 hrsz.-ú Ózd, Damjanich út 79. szám előtti partfal helyreállítási munkálataira benyújtott vis maior támogatással kapcsolatos döntés meghozatalára

8. napirend - Javaslat civil szervezet 2022. évi támogatására