Képviselő-testületi ülés
Önkormányzat
2022. jún. 23.

Képviselő-testületi ülés

A 2022. június 30-án (csütörtökön) 9.00 órától kezdődő képviselő-testületi ülés meghívója, előterjesztései.

 

Meghívó

1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./….. (….) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. napirend - Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének és a Településszerkezeti Terv Leírásának megállapítására

3. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

4. napirend - Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Zrt. között 2022. január 1-től 2023. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására

5. napirend - Javaslat ügyvezetők munkaszerződésének módosítására

6. napirend - Javaslat a 916 hrsz.-ú Ózd, Puskás út 20-25. sz. előtti partfal helyreállítási munkálataira benyújtott vis maior támogatással kapcsolatos döntés meghozatalára

7. napirend - Javaslat a 138/2019. (X.29.) határozat módosítására

8. napirend - Javaslat a 139/2019. (X.29.) határozat módosítására

9. napirend - Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvánnal kapcsolatos döntések meghozatalára

10. napirend - Javaslat körzeti megbízotti kinevezés véleményezésére

11. napirend - Javaslat az ózdi belterületi 9259/2, 9259/3, 9259/4 és 9258 hrsz.-ú ingatlanok hasznosítására kiírt pályázat elbírálására

12. napirend - Javaslat az Országgyűlés Hivatala helyiségigényének elbírálására

13. napirend - Javaslat eszközök térítésmentes átadására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére

14. napirend - Javaslat az Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

15. napirend - Javaslat kerékpáros létesítmények ingyenes átvételére

16. napirend - Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására

17. napirend - Javaslat civil szervezetek 2022. évi támogatására

18. napirend - Javaslat a 2022/2023-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának, valamint a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére

19. napirend - Javaslat ebrendészeti tevékenység ellátására vonatkozó szerződés megkötésére

20. napirend - Beszámoló az Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2021. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről

21. napirend - Tájékoztató a 2021. évben megvalósított közfoglalkoztatási programokról

22. napirend - Tájékoztató a településkép védelméről szóló 12/2017. (XII.4.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról, a szabályozás gyakorlati tapasztalatairól, különös tekintettel a romos, elhagyatott ingatlanok vonatkozásában tett intézkedésekre

23. napirend - Tájékoztató az Ózdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tevékenységéről

24. napirend - Tájékoztató Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által 2021. évben Ózd város lakossága részére nyújtott egészségügyi alapellátásokról

25. napirend - Tájékoztató Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által 2021. évben Ózd város lakossága részére nyújtott szociális ellátásokról

26. napirend - Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok