Költségvetés, beszámolók és üzleti tervek – ülést tartott a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Politika
2022. máj. 25.

Költségvetés, beszámolók és üzleti tervek – ülést tartott a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről, üzleti tervek elfogadásáról és egy új, kis méretű műfüves futballpálya megvalósításáról is döntött a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság.

Összesen huszonhárom napirendi pontot tárgyalt meg kedden délután Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. Ülésüket a Városháza nagy tanácstermében tartották. Az első néhány pontban a 2021. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól és az akkori költségvetés teljesítéséről is szó esett, továbbá javaslatot tettek a költségvetési maradvány felhasználására. Ebből ugyanis harminckét millió forint képződött, amelyet az általános tartalékkeretbe kívánnak helyezni.

„Befejeződött egy költségvetési év december 31-el. Az államháztartási törvény azt mondja, hogy a tárgyévet követő ötödik hónap utolsó napjáig, tehát május 31-ig el kell fogadni a zárszámadást a 2021. évi költségvetés teljesítéséről. Ezt tárgyalta most a pénzügyi bizottság. 2021-ben az önkormányzat két szakaszra tudta osztani a költségvetését, volt ugye a covid időszak június 15-ig és az azt követő időszak. A költségvetés stabil, kiszámítható volt. Ezt tükrözi a zárszámadás is és ennek az eredménye az, hogy valószínű az önkormányzatnak 2022-ben például nem kell felvenni semmilyen hitelkeretet vagy hitelt, hanem tud stabilan gazdálkodni.” - mondta Dr. Almási Csaba jegyző

A napirendi javaslatok között szerepelt az önkormányzati cégek beszámolója a 2021. évi tevékenységükről, valamint a 2022. évi üzleti tervük egyaránt. Az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője, Halász Sándor beszámolt a veszteséges zárás okáról. Tájékoztatta a grémiumot a jelenleg is zajló gázbeszerzési tárgyalásokról, valamint a fejlesztési beruházás kezdetéről. Az Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője, Bukovinszky Zsolt is felszólalt, aki átszervezésről és a költségek csökkentésére tett javaslatról beszélt. Az ÓzdInvest Kft. és az Ózdi Sport-és Élményközpont egyaránt sikeresen zárta az évet, több beruházás is megvalósult. Jövőbeli terveikről is beszámoltak. Előbbiek esetében folytatni kívánják az előre töltős villanyórák felszerelését, amellyel szabályozni tudják, hogy a lakóknak ne legyen közüzemi tartozásuk. Az ÓSÉK esetében egy egy új kisméretű műfüves futballpálya megvalósításáról is tárgyaltak, amelyet a Sajóvölgye Focisuli Sport Egyesület egy fejlesztési program keretében kíván létrehozni városunkban. Bizottsági jogkörbe tartozó döntésekben is határozatot hoztak a tagok.

„Bizottsági hatáskörben hoztunk döntéseket ingatlanok értékesítéséről többek között Nagyamerikában. Az önkormányzatnak határozott célja, hogy ahol vegyes tulajdonokkal rendelkező épületek vannak, ott ha kisebbségben van az önkormányzat, akkor szeretne kijönni, hogy tiszta jogviszonyok legyenek. Ezért történt ma Nagyamerikában két ingatlannak az értékesítése, valamint Somsályfő telepen.” - tette hozzá Kiss Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

A pontok körül nem alakult ki vita, azonban néhány kérdés felmerült, amelyeket sikerült tisztázni. Minden javaslatot elfogadtak, többségében egyhangú igennel, de volt olyan napirend is, ahol tartózkodtak vagy nemmel szavaztak. Pénteken az Ózdi Városi Televízió élőben közvetíti a Képviselő-testület ülését délelőtt kilenc órától.