Elkészült az Ózdi Görögkatolikus Templom melletti kápolna
Egyház
2022. máj. 8.

Elkészült az Ózdi Görögkatolikus Templom melletti kápolna

Ünnepélyes keretek között adták át az Ózdi Görögkatolikus Templom melletti kápolnát. Az eseményt megelőző szertartásokat és a szent liturgiát dr. Orosz Atanáz püspök tartotta.

Rendhagyó alkalomra gyűltek össze az emberek az Ózdi Görögkatolikus Templomban. Ez a vasárnap teljes mértékben az ünneplésről szólt. A szent liturgiát megelőzően az egyházközség kántorát, Szilágyi Istvánt szentelték fel a felolvasói-éneklői rendbe. A hagyományos szertartást dr. Orosz Atanáz püspök végezte, aki kiemelte, hogy nemcsak a diakónus és pappá szentelés, hanem a kisebb rendekbe való belépés is fontos, hiszen gazdagítja az egyházat. Ezt követően megáldották a keresztvizet, majd Bodnár Dániel, görögkatolikus parókus fiát, Bodnár Dávidot a keresztség szentségében részesítették. Ezt követően megtartották a szent liturgiát. A püspök a hivatások vasárnapjáról és a megújult kápolnáról beszélt.

„A felújított kápolna sokak keresztelkedésének vagy éppen esküvőjének, szent gyónásának és szent áldozásának a helyszíne. Nem a mindennapi liturgia végzésére áldom meg a kápolnát, hanem olyan szent helyként, ahol időről-időre újra elmondjuk a parakliszt, az imádságot és könyörgéseinket, fohászainkat azzal a lelkesedéssel folytatjuk, ahogyan annak idején Istentől az első motivációkat kaptuk” - mondta dr. Orosz Atanáz, püspök.

A szent liturgia végeztével körmenet indult a kápolnához. Dr. Orosz Atanáz püspök szenteltvízzel valamint imádságokkal áldotta meg az épületet. A megjelentek már nagyon várták, hogy lássák a kívül-belül renováláson átesett kápolnát. Többek között megújult a villamoshálózat, valamint a hőszigetelés és a villámvédelem problémája is megoldódott.

„Ezen a vasárnapon hálát adunk a jóistennek, hogy volt hely, ahol imádkozhattunk és ez a hely most megújulhatott, és valóban a mi imádságunknak a hatását érezzük abban, hogy ilyen szépekké és ilyen megújított épületté válhattunk mindannyian. Most már csak rajtunk áll a feladat, hogy betöltsük az imádságunk szavaival minden egyes hétköznap és minden vasárnap akár a nagytemplomunkat, akár a megújult kápolna épületünket” - fogalmazott Bodnár Dániel, parókus.

Az eseményen dr. Csuzda Gábor, a terület képviselője is részt vett. Nagy öröm számára, hogy körzetében már két templom is megújulhatott az egyházi épített örökségvédelmet célzó pályázatnak köszönhetően.

„Egy képviselőnek mindig öröm az, ha a körzetében egy út vagy egy épület megújulhat, így különösen nagy öröm, hogy a mögöttünk látható görögkatolikus kápolna megáldásán vehettünk részt, amely Magyarország Kormánya támogatásával és egyházi forrásból újulhatott meg. Ez az épület volt a bölcsője az Ózdi Görögkatolikus Egyházközségnek, így különös jelentősége van a jövőbe vetett hit szempontjából, hogy sikerült megmentenünk ezt az épületet, amelyet ezúton is köszönünk mindenkinek, akinek ebben bármilyen szerepe volt” - hangsúlyozta dr. Csuzda Gábor, területi képviselő.

Az ünnepség egy kötetlen, jó hangulatú agapéval zárult. Az esemény hosszabb változatát a városi televízió Harangszó című magazinműsorában tekinthetik meg péntek este fél nyolctól.