Képviselő-testületi ülés
Önkormányzat
2022. máj. 7.

Képviselő-testületi ülés

A 2022. május 9-én (hétfőn) 14.00 órától kezdődő rendkívüli képviselő-testületi ülés meghívója, előterjesztései.

Meghívó

1. napirend - Beszámoló a VOLÁNBUSZ Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2021. évi ellátásáról

2. napirend - Javaslat a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió által benyújtott pályázathoz kapcsolódó támogató nyilatkozat meghozatalára

3. napirend - Javaslat a Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika által benyújtott pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatalára

4. napirend - Javaslat a 8536/5 hrsz.-ú ingatlanon létesített Mobil kosárlabda pálya kezelésbe adására

5. napirend - Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására

6. napirend - Javaslat az ÓZDINVEST Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződések módosítására

7. napirend - Javaslat településképi kötelezési eljárással kapcsolatos fellebbezés elbírálására (Zárt ülés!)

8. napirend - Javaslat az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0106 azonosítószámú projekthez kapcsolódó bérleti szerződés felmondására