Elfogadott napirendek
Önkormányzat
2022. febr. 17.

Elfogadott napirendek

Főként a helyi buszmenetrend módosításáról, valamint a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról esett szó a rendkívüli testületi ülésen.

Zárt üléssel kezdődött ma délelőtt Ózd Város Önkormányzatának rendkívüli, képviselő-testületi ülése. Ez idő alatt a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról tárgyaltak, amit a választások kitűzése után kötelező elvégezni. Az érintettek az eskütétel után gyakorolhatják jogaikat és kötelezettségeiket. Ennek lebonyolítása nagyon fontos feladat ebben az időszakban.

„A megbízásuk az a következő választás kitűzése után az új Szavazatszámláló Bizottság tagjainak a megválasztásáig tart, tehát durván négy évig. Fontos azért is, hogy tudtunk találni, beszervezni olyan személyeket, akik ezt vállalják, közel száznegyven emberről van szó, hiszen működésük, tevékenységük a választás lebonyolítása szempontjából rendkívül fontos. Ezt ma sikerült meglépni a képviselő-testület döntésével, úgyhogy ez a feladat is megoldásra került” - mondta dr. Almási Csaba, jegyző.

Az ülés nyílt részén több napirendi javaslatot is megtárgyaltak. Ilyen volt többek között az önkormányzat és a Volánbusz Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítása. Janiczak Dávid polgármester a szavazás előtt tájékoztatást adott a megjelenteknek ezzel kapcsolatban. A Volán adatai alapján elmondható, hogy a helyi közlekedési autóbusz járatok kihasználtsága kilenc százalékos. A szolgáltatás díjának jelentős részét az önkormányzat finanszírozza, különben ez nem tudna működni a városban. 2021-ben közel 190 millió Ft amit az önkormányzat fizetett a Volánnak, és mindössze alig több mint 40 millió ami jegy és bérlet eladásból származik. Az előzetes becslések alapján 2022-re az ellentételezés összege 215 millió körül alakulna, amit azonban a költségvetésből már nem lehet fedezni, így lépni kellett a probléma megoldása érdekében.

„Jött egy lehetőség, ez már nem ismeretlen sem a képviselő-testület, sem a lakosság számára, mely szerint a helyközi autóbusz járatokat be lehet vonni a helyi közlekedésbe. Ezt sokáig nem tették lehetővé a jogszabályok. Valamikor 2015 környékén szűnt meg, de előtte is így volt. Így döntöttünk amellett, hogy vonjuk be a helyközi járatokat, ezzel csökkentve itt Ózdon a helyi járatban megtett futásteljesítményt, amely így negyvenezer kilométerrel csökken” - tette hozzá Janiczak Dávid, polgármester.

A polgármester elmondta, hogy ő sem elégedett az autóbusz közlekedéssel, de a lehető legjobb megoldást próbálják megtalálni a költségvetés korlátai ellenére, így a jelenlegi módosítással összességében 22 ezer km-el nagyobb futásteljesítmény lesz éves szinten. Ez a járatok bővülését jelenti egy várható költség csökkenés mellett. A módosítás több új útvonalat, új járatszámot, körjáratot is tartalmaz, melyek közül többel szemben kételyei vannak, azonban a szakemberek meggyőzték azok hasznosságáról. Az elfogadott új menetrendet első körben tesztelik, figyelik a lakossági visszajelzéseket, és levonják majd a következtetéseket egy esetleges újabb módosításhoz. Az ülésen minden napirendi javaslatot elfogadtak a képviselők.