Stabil működés
Önkormányzat
2022. jan. 27.

Stabil működés

Főként a költségvetésről tárgyaltak az év első testületi ülésén. Rendhagyó alkalom volt, ugyanis idén nem alakult ki nagyobb vita a napirendi javaslatok körül.

Az év első testületi ülését tartották meg ma délelőtt a Polgármesteri Hivatal nagy tanácstermében. Ózd Város Képviselő-testületének tagjai többek között a 2022. évi költségvetésről tárgyaltak. Dr. Almási Csaba, jegyző és Janiczak Dávid, polgármester ismertették a képviselőkkel a részletes tervezetet. Ezek már tartalmazták a bizottsági üléseken indítványozott módosításokat. Ebbe bele tartozik Fidrus Péter, területi képviselő kérése, hogy bővítsék az Ózdi Állategészségügyi Telep kenneleit, valamint hogy hozzanak létre egy állatvédelmi keretet, amit ivartalanításra költenének. Obbágy Csaba, területi képviselő egyházi keret nyitását kérte, valamint Kiss Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke is előterjesztett három javaslatot. Ezek tartalmazták az ózdi sportlétesítmények és sportélet támogatását, valamint a városi rendezvények finanszírorását egyaránt.

„Egymillió forintot javasoltam a testvérvárosi kapcsolatok ápolására, hiszen az előző években a covid miatt a gyerekek nem tudtak utazni, és nem működött a csere utaztatás. Azt gondolom, hogy lassan ennek vége. Nagyon fontos, hogy ózdi gyerekek egy idegen környezetben, egy idegen országban is tapasztalatot szerezzenek, ezért gondoltam, hogy oda egymillió forintot javaslok. Ezt a polgármester úr elfogadta, így a képviselő-testület ezekkel a módosításokkal fogadta el a költségvetést” - nyilatkozta Kiss Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke.

Idén is előnyt élveznek a fejlesztések, így ötvenmillió forintot különítettek el útfelújításra. Szűkös keretből gazdálkodhatnak, azonban később terveik szerint ezt az alapot tudják majd bővíteni. A költségvetés jelen állása szerint a város működése stabilnak tekinthető, azonban remélik, hogy a bértámogatásoknak és az elvont iparűzési adó esetleges visszajuttatásának köszönhetően több lehetőség nyílik meg idén is ilyen beruházásokra, és az intézmények megbízható működésének biztosítására. Ezt a napirendi javaslatot egyébként rendhagyó módon minden testületi tag elfogadta.

„Történelmi jelentőségű testületi ülésen vagyunk túl. Információim szerint az elmúlt, közel harminc esztendőben nem történt olyan, hogy a képviselő-testület egyhangúlag fogadja el a város költségvetését. Az ellenzék általában tartózkodni szokott, ám minden javaslat a bizottsági ülések során befogadásra került és az ülésen egyhangúlag, tizennégy igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta az idei évi költségvetést, mely biztosítja a város és intézményeinek, cégeinek stabil, előre kiszámítható működését, és a jövőben, ha még érkeznek kompenzációk, azok lehetővé teszik majd a város számára azt, hogy több önerős fejlesztést is megvalósítson” - emelte ki Janiczak Dávid, polgármester.

Ennek reményében ismét elindítanak egy nagyobb volumenű pályázatot. Tavaly a Belügyminisztérium által kiírt lehetőségnek köszönhetően felújították a Nemzetőr úti rendelőt. A létesítményt hamarosan át is adják a lakosságnak. Egy újabb hasonló jellegű beruházást terveznek. Dr. Csuzda Gábor, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője az Alkotmány úti rendelő felújítására tett javaslatot, azonban ennek rekonstrukciója meghaladja a pályázható keretet.

„A koronavírus járványnak köszönhetően rendkívüli időket élünk, amik rendkívüli kormányzati és önkormányzati intézkedéseket szükségeltetnek. A kormányzat részéről láthatjuk, hogy mind a gazdasági szereplőket, mind az egyéneket, mind a családokat, mind a nyugdíjasokat igyekszik támogatni lehetőségeihez mérten. Mindebből a sorból nem maradnak ki az önkormányzatok sem. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően több mint 520 millió forinttal több forrásból gazdálkodik az idei évben a tavalyi évhez képest az önkormányzat. Ennek is köszönhető, hogy egy pályázat benyújtásával lehetőség nyílik majd az önkormányzat által működtetett Mogyorósvölgyi Óvoda felújítására is” - mondta dr. Csuzda Gábor, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője.

Sor került az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására is. Ezt zárt ülésen tárgyalta meg a testület.

„Az a döntés született a képviselő-testület ülésén, hogy a választási eljárásról szóló törvény alapján megválasztotta a 2022. évi országgyűlési választásokra az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottság tagjait. Ők a következők: dr. Mustos Lajos ügyvéd úr, dr. Kocska Péter ügyvéd úr, Tamasikné dr. Török Valéria ügyvéd asszony és póttagja Dérné Hajdú Judit és Sárosiné Szabó Ilona” - tette hozzá dr. Almási Csaba, jegyző.

Az ülésen szó esett még többek között támogatásokról, a könyvtárvezetői munkakörre kiírt pályázatról, valamint az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat és az Ózdi Roma Nemzetiségi önkormányzat 2021. évi működéséről. Utóbbinál többen kifejezték elismerésüket az önerőből készülő, köztéri szeméttárolók miatt. Az utolsó napirendi pontban a 2022-re tervezett közfoglalkoztatási pályázatokról egyeztettek. Dr. Csuzda Gábor, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője ismét kifejezte aggodalmát a zártkerti ingatlanok átvételével kapcsolatban. A testület vezetése reflektált a felvetésre, miszerint folyamatosan tisztítják ezeket a területeket.