Kettős könyvbemutató (képgalériával)2017. szeptember 20. (szerda) 19:00 - Kultúranews/6103_0_300.jpgTalián Zoltán írásait ismerhették meg az érdeklődők a Városi Könyvtárban. A szerző két könyvét mutatta be, melyek közül az egyik helytörténeti vonatkozású, a másik pedig személyes ihletésű mű. A történelem szakos pedagógus, hittanár, diakónus írói munkásságáról, életéről és útkereséseiről is beszélt hallgatóságának.

Családtagok, munkatársak, ismerősök, tanítványok, valamint az egyházközség hívei közül is sokan ellátogattak Talián Zoltán könyveinek bemutatójára. Nagy érdeklődés kísérte az eseményt, a Városi Könyvtár nagytermében teljesen megteltek a széksorok. A pedagógus, diakónust két beszélgetőpartnere Dunai Réka és Molnár Dávid faggatta hitéről, írói indíttatásáról, és művei megszületésének körülményeiről. Az érdeklődők egy mélyen elhivatott ember személyes, illetve írói oldalát ismerhették meg.

„Talián Zoltán nagyszerű pedagógus, remek családapa, diakónusként a hívek lelkére nagyon odafigyel az igeliturgiák alkalmával. Szereti a történelmet és nagyon elhívatott kolléga. Egyik könyve történelmi témájú, másik írása pedig diakónus mivoltából adódik, hiszen Ő valóban az evangélium szolgálója” - mondta Molnár Dávid, pedagógus.

Talián Zoltán egyik könyvében szülőhelyéről Ózd-Hódoscsépányról kívánt emléket állítani az utókor számára. Alapos helytörténeti kutatómunkát végzett, áttanulmányozta az Egri Érsekségi Levéltárat, valamint a helyi plébánia Historia Domusát is. Összefoglaló munkája a település múltja, 190 éves temploma és első iskolájának története köré épül. Másik műve, amely az „Evangélium szolgája lettem” címet viseli személyes önvallomás és lelki kitárulkozás is egyben. Az elmúlt két évtized alatt született elmélkedései, teológiai gondolatai olvashatóak benne.

„Ez a könyv az egyházi időnek, az évközi időtől az adventig terjedő időszakát öleli fel. Van benne 34 évközi vasárnapra íródott prédikáció, aztán a négy adventi vasárnap, a karácsonyi, nagyböjti és húsvéti ünnepkörre vonatkozóan is továbbá Urunk ünnepei és Szűz Mária ünnepek szerepelnek még e könyvben, és azok a búcsúi prédikációk, amelyeket a környéken mondhattam el a plébános atyák meghívására. Borsodnádasdtól egészen Aggtelekig vannak ilyen búcsúi szentbeszédek ebben a kötetben” - fogalmazott Talián Zoltán, pedagógus, hittanár, diakónus.

Talián Zoltánnak a közeljövőben fog megjelenni harmadik könyve „Jászol fénye” címmel. Az irodalmi stílusban íródott biblikus novella a Római Birodalom agóniájáról és a mostani európai helyzetről szól, párhuzamot vonva a korabeli és a mostani népvándorlás között. Az előző két kötet 300-300 példányban jelent meg magánkiadásban. Utórendeléssel lehet még a könyvekre feliratkozni, és ugyanígy igényelhető a diakónus októberben megjelenő következő műve is.


103_0_t 103_1_t 103_2_t 103_3_t
103_4_t
Vissza