Testületi döntések (képgalériával)2016. május 20. (péntek) 19:00 - Önkormányzatnews/4481_0_300.jpgMintegy harminc napirendi pontot vitatott meg péntek délelőtti ülésén a képviselő-testület. A városatyák többek közt a 2015-ös költségvetés teljesítéséről, a pénzmaradvány felhasználásáról és iparterület kialakításáról egyeztettek. Emellett önkormányzati cégek vezetői pályázatai is napirendre kerültek.

Mintegy két órán át tanácskozott ma délelőtt Ózd Város Önkormányzatának képviselő-testülete. A városvezetők első napirendi pontként a 2015-ös költségvetés teljesítését vitatták meg. Ahogyan az előterjesztésből kiderült, a felosztás során működési tartalékba 61 millió forint, míg felhalmozási tartalékba 113 millió forint kerül. A megtakarítás kulcsát Obbágy Csaba egyrészt a jelentős iparűzési adóbevételekben, másrészt pedig a kormány 2013-as adósságátvállalásában látta. Janiczak Dávid polgármester ugyanakkor kiemelte, ennek ellenére sem minden önkormányzat gazdálkodik az ózdihoz hasonló sikerrel. Ezt az előterjesztést végül kilenc igen szavazattal, négy tartózkodás mellett szavazták meg a városatyák. A folytatásban a költségvetési maradvány felhasználásáról is határozott a testület, majd egy iparterület-fejlesztésről szóló pályázat benyújtásáról is döntöttek.

„Több évtizedes hiányossága Ózd városának, hogy nincs zöldmezős ipari területünk, amit a vállalkozók napjainkban kedvelnek, és ahol le tudnának telepedni nagyobb befektetéseket létrehozva. Most lehetőségünk nyílik egy uniós forrásból finanszírozott pályázat keretein belül arra, hogy kialakítsunk egy ilyen területet. Ezt közművesíthetjük, és feltáró úttal láthatjuk el. Így lényegében a készbe várjuk a munkahelyteremtő vállalkozásokat, erről döntött ma a képviselő-testület” - nyilatkozta Janiczak Dávid, polgármester.

A folytatásban vezetői pályázatok elbírálásáról is szó esett. Az Ózdi Sport- és Élményközpont élén Veres Zoltán, az Ózdszolgnál Venczelné Ferenczi Judit, míg az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. élén annak megszűnéséig Bíró Ferenc marad az ügyvezetői pozícióban. A testület önkormányzati cégek 2015-ös beszámolóit is tárgyalta. Itt az Ózdinvest Kft. kapcsán alakult ki vita. Vitális István többek közt a dolgozói létszámmal járó kiadásokat, valamint a korábbi Páva Klub működtetésének és az Atomium-szobor áthelyezésének költségeit emelte ki.

„Nekünk, tulajdonosoknak a felelősségünk, és a bizottságoknak felmérni azt, hogy egy-egy döntésnek milyen következményei lesznek. Nem pedig a cég vezetőjén számonkérni az általunk kért dolgok végeredményét” - fogalmazott Vitális István, önkormányzati képviselő.

Janiczak Dávid válaszában úgy fogalmazott, hogy a város teljes intézményrendszerében ki kell alakítani azt a szemléletet, hogy egy-egy árajánlatot kritikusabban, az alku lehetőségét vizsgálva bíráljanak el. Hozzátette: ha a cégvezetők biztosítják a városvezetést arról, hogy a kiszabott feladatot végre tudják hajtani, akkor ezért felelősséget is kell vállaniuk. A képviselő-testületi ülés második felében két emlékmű áthelyezéséről is hosszas vita alakult ki. Az előterjesztés szerint a Lyukas zászló és a Cipó-kő kerülhet új helyre. Vitális István a lakosság véleményének kikérését javasolta, és területi képviselőként Zsuponyó Anett is megszólalt.

„Mint a terület képviselője, a Cipó-kő áthelyezését én sem tudom támogatni. Éppen azért, mert meglátásom szerint annak Cipóban van a helye, és a lakosság véleményét nem kértük ki” - mondta Zsuponyó Anett, önkormányzati képviselő.

Ózd polgármestere válaszában kifejtette, az áthelyezésekre azért van szükség, hogy az emlékművek méltóbb helyre kerüljenek. Elmondta: alapos előkészítő munka előzte meg az előterjesztés elkészítését. A Lyukas zászló és a Cipó-kő pedig a jövőben egy turisztikai útvonal részét képező látványosság lehet majd. A tanácskozás utolsó szakaszában a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, valamint két sportegyesület működéséről szóló beszámolót is elfogadott a városvezetés.


481_0_t 481_1_t 481_2_t 481_3_t
481_4_t 481_5_t 481_6_t 481_7_t
481_8_t 481_9_t 481_10_t 481_11_t
481_12_t
Vissza