Pénzügyi kérdések (képgalériával)2021. szeptember 9. (csütörtök) 19:00 - Önkormányzatnews/10663_0_300.jpgTöbb technikai módosítást is tettek a város vezetői a mai rendkívüli testületi ülésen. A bizottságok a közös döntéshozatal előtt minden napirendi javaslatot sorra vettek. Zömében pénzügyi kérdésekben tárgyaltak. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának tagjai a tulajdonukban lévő víziközművek fejlesztési tervére részletesebben is kitértek, majd a következő ülésig elnapolták a döntést. Mind a hét napirendi pontot egybehangzó igennel fogadták el.

Ma délelőtt mind a négy bizottság összeült, hogy megtárgyalja az előterjesztett pontokat a képviselő-testületi ülés előtt. Elsőként az Egészségügyi és Szociális Bizottság és az Ügyrendi és Rendészeti Bizottság összevonva kezdte átvenni a napirendi javaslatokat. Mindent egybehangzóan elfogadtak. Ezt követően a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ült össze. Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. korszerűsítési terve kapcsán dr. Almási Csaba, Ózd város jegyzője alaposabb előkészítés céljából javasolta a napirendi pont levételét, melyet így további munkák után egy későbbi testületi ülésen szeretne tárgyalni.

„Az önkormányzatnak az az érdeke, hogy ezek az összegek minél hatékonyabban legyen elköltve. Nekem ott van a kérdőjel, hogy itt olyan folyóméter összegek jönnek ki, az anyagköltségen túlmenően, amit nem feltétlenül tartunk életszerűnek. Ezért kell ezt most még egyszer átnézni” - mondta dr. Almási Csaba, jegyző.

A bizottsági üléseket követően elkezdődött a képviselő-testületi ülés, amelyen közösen sorra vették a napirendi pontokat. Volt szó gyermekétkeztetési díjak megállapításáról, szociális és gyermekjóléti ellátások formáiról és béreiről, valamint település támogatási kérelmekről is. Ezeket a javaslatokat a tagok egybehangzó igennel elfogadták. A folytatásban szó esett az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. munkájának további igénybevételéről és eredményeinek kimutatásáról. A cég működést érintő beszámolójával egyetértettek. Emellett nem érkezett pályázat a könyvtár igazgatói posztjának betöltésére.

„Sajnálatos módon ismét nem érkezett be pályázat a könyvtár igazgatói munkakör betöltésének pályázatára, így nem tudunk eredményt hirdetni, eredménytelennek kell nyilvánítanunk, és javaslom, hogy a könyvtár jelenlegi megbízott vezetőjét ismét egy százhúsz napos időtartamra bízzuk meg a feladat ellátásával, miközben a képviselő-testület újra megpályáztatja a jogszabályoknak megfelelően ezt a pozíciót” - tette hozzá Janiczak Dávid, polgármester.

A rendkívüli ülésen egyik pont sem váltott ki nézeteltérést. A megjelentek minden témában egybehangzó igennel szavaztak. Az utolsó napirendi javaslat civil szervezetek támogatásának jóváhagyására tett javaslat volt, amelyet előterjesztője Farkas Péter Barnabás alpolgármester részletesen kifejtett. Ehhez is mindannyian támogatásukat adták.


0663_0_t 0663_1_t 0663_2_t 0663_3_t
0663_4_t
Vissza