Meghívó

1. napirend -  Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyására

2. napirend - Javaslat a „Tisztítsuk meg az Országot!” elnevezésű projektben való részvételre

3. napirend -  Javaslat az ózdi belterületi 7364 hrsz.-ú, Ózdon a Lomb út mellett lévő támfal helyreállítási munkálataira benyújtott vis maior támogatással kapcsolatos döntés meghozatalára

4. napirend -  Javaslat a 18143-05007 hrsz.-ú Ózd, Domb u. 12-15. előtti partfal helyreállítási munkálataira benyújtott vis maior támogatással kapcsolatos döntés meghozatalára