Meghívó

1. napirend -  Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (…) önkormányzati rendelete az Ózd Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. napirend -  Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól

3. napirend -  Javaslat népkonyhai ellátásra irányuló szerződés megkötésére

4. napirend -  Javaslat civil szervezetek 2020. évi támogatására

5. napirend -  Javaslat székhelyhasználathoz történő hozzájárulásra

6. napirend -  Javaslat Vis Maior támogatás igénylésére a 7364 hrsz.-ú Lomb út mellett lévő támfal helyreállítási munkálataira vonatkozóan

7. napirend -  Tájékoztató az Ózdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tevékenységéről

8. napirend - Közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok 

Új napirend -  Javaslat Sajóvárkony-Tábla térségében található fejlesztési területeken településrendezési eszközök soron kívüli módosításának megindítására