Meghívó

1. napirend -  Javaslat önkormányzati bizottság nem képviselő tagjának megválasztására

2. napirend - Eskütétel

3. napirend -  Javaslat a Sajó-Rima Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulásból történő kilépésre

4. napirend -  Beszámoló az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységéről - Javaslat a mérleg megállapítására és eredmény-kimutatás jóváhagyására