Meghívó

1. napirend -  Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../..... (.......) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól szóló 16/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. napirend - Javaslat az ózdi belterületi 9259/3 és 9259/4 hrsz.-ú ingatlanok hasznosítására kiírt pályázatok elbírálására (Zárt ülés lehetséges!)

3. napirend -  Javaslat Ózd város településrendezési eszközeinek a 25. sz. főút környezetét érintő felülvizsgálata, módosítása környezeti értékelési és partnerségi egyeztetési eljárása lezárására