Meghívó

1. napirend - Nem képviselő bizottsági tag eskütétele

2. napirend -  Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztására

3. napirend -  Javaslat a polgármester időarányos szabadságának megváltására

4. napirend -  Javaslat az alpolgármester időarányos szabadságának megváltására

5. napirend -  Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

6. napirend -  Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

7. napirend -  Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

8. napirend -  Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására

9. napirend - Közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok