Meghívó

1. napirend -  Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

2. napirend -  Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……./………(…….) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

3. napirend -  Javaslat Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából igényelhető támogatásra vonatkozó pályázat benyújtására

4. napirend -  Javaslat „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázat benyújtására

5. napirend -  Javaslat Ózd város közigazgatási területén közterület elnevezésére

6. napirend -  Javaslat a polgármester 2019. évi szabadságának ütemezésére

7. napirend - Közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok