Meghívó

1. napirend -  Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…(….) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyeletek körzeteiről

2. napirend - Javaslat a családok és gyermekek átmeneti otthona újbóli működtetésével kapcsolatos további intézkedésekre  

3. napirend -  Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…(….) önkormányzati rendelete egyéb önkormányzati támogatásokról szóló 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. napirend - Javaslat az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetőjének megválasztására (Zárt ülés!)

5. napirend -  Javaslat az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

6. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

7. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

8. napirend - Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására

9. napirend - Közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok