Meghívó

1. napirend -  Javaslat a KEHOP-2.2.4-15-2016-00005. azonosító számú projekthez kapcsolódó döntések meghozatalára

2. napirend - Javaslat a KEHOP-2.2.4-15-2016-00005. azonosító számú projekt keretében csatornahálózat kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyására