Meghívó

1. napirend -  Javaslat körzeti megbízotti kinevezés véleményezésére

2. napirend - Javaslat pályázat benyújtására a Marosi István Városi Sportcsarnok felújítása céljából

3. napirend - Javaslat Konzorciumi Együttműködési Megállapodás és Támogatási Szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásra  

4. napirend - Javaslat köztéri illemhely kezelésbe adására

5. napirend - Javaslat a 98/2017.(VI.22.) határozat módosítására

6. napirend - Javaslat az ózdi belterületi 7365/5/A/2 hrsz-ú ingatlan kezelő váltására és vagyonelemek üzemeltetésbe adására

7. napirend - Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására