Meghívó

1. napirend - Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-2.1.1-15 kódszámú, „Barnamezős területek rehabilitációja" című felhívásra

2. napirend - Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-4.3.1-15 kódszámú „ Leromlott városi területek rehabilitációja” című felhívásra

3. napirend - Javaslat a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvételre

4. napirend - Javaslat Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által biztosított egészségügyi alapellátás működtetésének Ózd Város Önkormányzata általi átvételére

5. napirend - Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodása módosításának jóváhagyására

6. napirend - Javaslat az Ózdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására

7. napirend - Javaslat Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 2016. évi működéséhez szükséges többletforrás biztosítására

8. napirend -  Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadására

9. napirend - Javaslat az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására

10. napirend - Javaslat az Ózdi Városüzemeltető Intézmény igazgatói állására kiírt pályázat elbírálására (zárt ülés)

11. napirend - Javaslat a Sportcsarnok küzdőtér burkolatának felújítása céljából kötendő megállapodás jóváhagyására

12. napirend - Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására

13. napirend - Javaslat a 2016. évi városrehabilitációs feladatokra biztosított keret részbeni felhasználására  

14. napirend - Javaslat az ÉMOP-2.1.1/B12-2012-00106 kódszámú, „Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása” című projekt keretében létrehozott vagyonelemek kezelésbe adására

15. napirend -  Javaslat az ÓZDINVEST Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadására

16. napirend - Tájékoztató a lakáscélú, illetve nem lakáscélú helyiségek üzemeltetésének 2015. évi tapasztalatairól

17. napirend - Tájékoztató az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről

18. napirend - Tájékoztató az Ózdi Football Club tevékenységéről

19. napirend - Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

20. napirend - Tájékoztató a 2016. április 28. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

21. napirend - Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok