Ózd Város Településrendezési Terve (TRT) egységes szerkezetben

 

14/2011. (V. 20.)    Ózd Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről