Meghívó

1. napirend - Javaslat a települési önkormányzatok 2015. évi rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó igény benyújtására

2. napirend -  Javaslat az Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében városrehabilitációs feladatokra biztosított keret terhére elvégzendő feladatokra