INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA


Integrált Településfejlesztési Stratégia 2016

Ózd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata

Véleményező adatlap  Ózd város 2014-2020-ra vonatkozó  Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) társadalmi vitájához