MEGHÍVÓ

1. napirend - Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

2. napirend - Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsában Ózd Város Önkormányzata delegáltjának helyettesítésére

3. napirend - Javaslat Start munka programban való önkormányzati részvételre