Meghívó

1. napirend - Bizottsági nem képviselő tag eskütétele

2. napirend - Javaslat az egészségügyi alapellátását biztosító szolgáltatások körzeteiről szóló 14/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. napirend - Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában Ózd Város Önkormányzata képviseletére

4. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata által – 2014. november 01. és 2015. február 28. közötti időtartamban – megszervezésre kerülő hagyományos közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő és létszámkeret jóváhagyására

5. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Észak-magyarországi MÉH Nyersanyaghasznosító Zrt. részvényekre adott vételi ajánlat elbírálására

6. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

Melléklet

7. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

Melléklet

8. napirend - Javaslat önkormányzati tulajdonú 8294/11 hrsz-ú földterületre vonatkozó vásárlási kérelem elbírálására

9. napirend - Javaslat az Ózd, Kunt Ernő út térségében lévő 1007/25 hrsz-ú ingatlanra előírt beépítési kötelezettség meghosszabbítására

10. napirend - Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására

11. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására

Melléklet

12. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015-2018. évi stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására

13. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkatervére

14. napirend - Javaslat Közbeszerzési Bírálóbizottsággal kapcsolatos döntések meghozatalára

15. napirend - Javaslat a 2014. évi közbiztonsági keretből rendelkezésre álló általános tartalékkeret felhasználására