Meghívó

1. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. napirend - Javaslat önkormányzati bizottságok elnökeinek, elnökhelyetteseinek és tagjainak megválasztására