Meghívó

1. napirend - Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

2. napirend - Beszámoló az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2013.07.01-2014.06.30. üzleti évi tevékenységéről

Melléklet

FB jegyzőkönyv

Könyvvizsgálói jelentés

3. napirend - Javaslat a MaNDA közfoglalkoztatási program továbbfolytatásához kapcsolódó önkormányzati döntés meghozatalára

4. napirend - Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására

5. napirend - Javaslat alpolgármester megválasztására

6. napirend - Javaslat az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására

7. napirend - Javaslat önkormányzati bizottságok elnökeinek, elnökhelyetteseinek és tagjainak megválasztására