meghívó

1. napirend Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról

2. napirend Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

3. napirend Javaslat egyesületek székhelyhasználatának jóváhagyására

4. napirend Javaslat a víziközművek 2014. évi használati díja terhére elvégzendő beruházások, felújítások jóváhagyására

5. napirend Javaslat a távhőszolgáltatás díjának ármegállapításával, árváltoztatásával kapcsolatos állásfoglalás kialakítására

6. napirend Javaslat az Ózdi Távhő Kft. gázbeszerzési szerződéséről

7. napirend Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására

8. napirend Javaslat az Ózd, Újváros tér 5. szám alatti 8414/49/A/7 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba adására