meghívó

3. napirend Javaslat a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Tervének elfogadására

    melléklet

4. napirend Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén állandó meghatalmazottként résztvevő személyre

5. napirend Javaslat az ózdi hulladékátrakó állomás (Ózd-Center-alsó) alatti 9255 hrsz-ú földterület használati jogának rendezésére

6. napirend Javaslat a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. részére az Ózd 9255 hrsz.-ú ingatlanon fióktelep engedélyezésére

7. napirend Javaslat Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feladatellátáshoz szükséges eszközök üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

8. napirend Javaslat az Ózdi Tanuszodával kapcsolatos további döntés meghozatalára

9. napirend Javaslat az Ózdi Tanuszoda és Szabadidő Központ üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatalára