meghívó

1. napirend Javaslat Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 azonosító számú projekttel kapcsolatos elvi döntés meghozatalára

2. napirend Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására