meghívó
1. napirend Településszerkezeti Terv módosítás
2. napirend HESZ rendelet módosítás
3. napirend Zeneiskola működtetés fenntartás kapcsolatos döntések
4. napirend Beszámoló Sajó Bódva 2013 I félévi működéséről
5. napirend OVK FB tag megválasztása
6. napirend Szociális szövetkezet névhasználat
7. napirend Ingatlan vásárlások
9. napirend Városi Sportcsarnok térségében közvilágítás
10. napirend Piac úti parkolók
11. napirend Volán szerződésmódosítás
12. napirend VSI téli felkészülés
13. napirend VSI válságterv rendkívüli hóhelyzet
14. napirend Akna út 7.
15. napirend Lehel vezér 1. üzemeltető váltás
16. napirend Tájékoztató települési szilárd hulladékkezelő közszolgáltatási szerződés
17. napirendi pont tájékoztató Ózd városi férfi teke club tevékenységéről
Uj napirend Kápolna építés határozat módosítás
Uj napirend Közkifolyós ombudsmani jelentéssel kapcsolatos állásfoglalás
Uj napirend Sajó-Bódva Társulási Megállapodás