testületi meghívó
1. napirend közterület filmforgatási rendelet
2. napirend javított változat államháztartáson kívüli forrás átadás átvételéről
3. napirend költségvetés módosítás
     rendelet 2013. szeptember
     2013. évi szeptemberi rendeletmódosítás
4. napirend tájékoztató az I.féléves költségvetés teljesítéséről
     első féléves teljesítés előterjesztés
     első féléves teljesítés táblázatok
5. napirend kiegészítő támogatás benyújtása
6. napirend Volán beszámoló
8. napirend szociális szövetkezet
     Szociális szövetkezet előterjesztés
     Szociális szövetkezet 1. melléklet
     Szociális szövetkezet 2. melléklet
     Szociális szövetkezet 3. melléklet
     Szociális szövetkezet 4. melléklet
9. napirend OZDSZOLG üzemeltetési szerződés módosítása
10. napirend Borsodvíz részvény eladás
11. napirend ERV részvényvásárlás
12. napirend Lakhatási beruházások támogatása
13. napirend módosított végső változat AHT kívüli szervezetek támogatása
14. napirend Távhő üzleti terv
15. napirend Ivóvízbázis beruházással kapcsolatos döntések
16. napirend Közkifolyós határozat felülvizsgálata
17. napirend javított népszavazás elrendelésére
18. napirend Közbeszerzési szabályzat módosítása
20. napirend Akna út 9.
21. napirend Akna út 7.
22. napirend Vételi kérelem Bánszállás telep 33.
24. napirendi pont javaslat a sporttartalék keretből történő támogatás jóváhagyására
25. napirendi pont javaslat kulturális célokra történő támogatás jóváhagyására
26. napirend Roma Nemz önkormányzat tájékoztatója
27. napirend 2013-2014. nevelési év tapasztalatai
     nevelési év tapasztalatai mellékletek 1-9 ig
    2013-2014. nevelési év tapasztalatai előterjesztés
28. napirend OSI tájékoztató
29. napirend lejárt határidejű jelentés
30. napirend két ülés közti jelentés
új napirend Kápolna építés támogatása
új napirend Kulturgyár határozat módosítás