1. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../…….. (..…...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
1. napirend.) Mellékletek
2. napirend.) Javaslat az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására
3. napirend.) Javaslat nyilvános pályázat kiírására Ózd város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat ellátására
4. napirend.) Javaslat a Kulturális Logisztikai és Digitalizációs Központ megvalósításának elvi támogatására
5. napirend.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2013.(II.26.) határozatának kiegészítésére